Kategoriler
Genel Merkez Açıklamaları

Yeni Adli Yıl Başlarken Kamuoyundaki Hukuk ve Adalet Beklentilerine Yönelik Görüş ve Önerilerimiz

Yaşadığımız süreçler açık birer hukuka aykırılık teşkil etmeleri yanında ülkemezin “hukuk devleti algı ve iddiasına” da büyük zararlar vermiştir. Hükümet hep yapageldiği üzere 15 Temmuz Darbe girişimi ve Covid-19 salgını nedeniyle kendisine tanınan meşruiyet ve kredileri de suiistimal etmiş, fırsatçılık yaparak hukuk düzeni yerine keyfiliğe, hak yerine nobranlığa alan açmıştır. FETÖ/PDY terör örgütüne karşı yetersiz ve yanlış bir mücadele yürütülmüştür. Terör Örgütünün üst düzey yöneticileri, darbenin elebaşları ve organizatörlerine karşı etkin soruşturma yapılamamıştır. Çoğunlukla örgütün gerçek amaç ve niyetinden habersiz olarak sosyal sorumluluk, ticari ve mesleki amaçlar ile dini saiklerle hareket eden vatandaşlara yönelik, haksız ve yersiz soruşturma, yargılama, uzun tutukluluk, KHK ve OHAL uygulamaları ve bunlara karşı getirilen kanun yollarındaki yetersizlikler ve aksaklıklılar çok ciddi toplumsal sorunlara neden olmuştur. Terör ve güvenlik bahane edilerek hukukun genel ilkeleri dışına çıkan işlemler yapılmış, yargıda uzun yıllar içinde oluşmuş teamül ve gelenekler yıkılmış, hiyerarşik yapı ve hukuki istikrar kaybolmuş ve yapılan pek çok yanlış uygulama nedeniyle vatandaşların ve yargı mensuplarının dahi yargıya güveni kalmamıştır. Yargı uluslar arası ilişkilerde bir sopa olarak kullanılmak istenmiş, hukuk devleti itibarımız tamiri mümkün olmayacak şekilde tahrip edildiği gibi devletimiz tüm dünya ülkeleri nezdinde de aşağılanmıştır. Hukuki güvenliğin ve istikrarın bozulması sadece yargı alanında değil başta ekonomi olmak üzere her alanı olumsuz etkilemiştir.